RASPORED  IZVOĐENJA INSTRUKTIVNE NASTAVE  ZA  VANREDNE POLAZNIKE   U  aprilskom ISPITNOM ROKU  šk. 2021/22. godine, od 21.03.2022. do 15.04.2022.   možete preuzeti OVDJE.

RASPORED  POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA ZA REDOVNE POLAZNIKE  U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU  šk. 2021/22. god.  možete preuzeti OVDJE.

Nasilje nad učenicima možete prijaviti na posebnoj formi, klikom na link OVDJE.
Dragi učenici,


Budite slobodni da svoje probleme ili probleme vaših prijatelja u vidu trpljenja nasilja
(psihičkog ili fizičkog) napišete ovdje.


Ponekad stvari izmaknu kontroli, i dešava se ono što možemo nazvati nasilje.
Nasilje/zlostavljanje među mladima ili bullying se definiše kao svako svjesno, namjerno,
agresivno i ničim opravdano ponašanje jedne ili grupe osoba usmjereno ka drugoj
osobi sa ciljem da se ona psihički/ fizički povrijedi, pri čemu takvo nasilno ponašanje
karakteriše ponavljanje, nesrazmjer moći i snage, evidentan osjećaj uživanja kod
nasilnika, te osjećaj ugnjetavanja kod žrtve.


Ukoliko ste imali ovakav ili sličan problem molimo vas da ga podijelite sa nama.

 

   Naši gosti tokom vikenda nastavili su se družiti razmjenjući iskustvo školovanja i rada u svojim školama. Tokom posjete obišli su Muzej drvorezbarstva u Konjicu, šetali izletištem Vrelo Bosne i uživali u pogledu na Sarajevo sa planine Trebević.

 

 

                     Srednja škola za okoliš i drvni dizajn 

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn jedna je od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo. Ona objedinjuje dvije struke: šumarsku i drvoprerađivačku. Njen nastanak vezan je za period austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, kada je 1889. godine u Sarajevu osnovana Srednja tehnička škola sa dva odsjeka: šumarski i građevinski. Od 1908. godine šumarski odsjek prerasta u Šumarsku školu koja radi do 1922. godine kada je reorganizirana. U Drvaru je 1924. godine osnovana Tehnička srednja škola za drvarsku industriju, a 1927. godine tadašnje Ministarstvo industrije i trgovine Kraljevine SHS ukida Srednju drvarsku školu u Drvaru i dvogodišnju Šumarsku školu u Sarajevu. Umjesto ukinutih škola u Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu osniva se Drvarsko-industrijski odsjek, koji radi do kraja Drugog svjetskog rata. Nakon rata, u školskoj 1946/47. godini, dolazi do izdvajanja industrijsko-drvarskog odsjeka iz Tehničke škole u Sarajevu u novoformiranu Srednju šumarsku školu sa dva odsjeka: šumarskim i industrijsko- drvarskim. 1949. godine novoformirana škola seli se u Tuzlu, pa u Delibašino selo kod Banje Luke. 1955. godine premještena je u Butmir na Ilidži pod novim nazivom Šumarska tehnička škola, a od 1964. godine mijenja naziv u Šumarski školski centar. Godine 1960. odvaja se industrijsko-drvarski odsjek od Šumarske tehničke škole i osnovan je Školski centar za drvnu industriju Sarajevo. Od 1974. godine Centar nosi naziv Drvarski školski centar, a od 1987. godine Drvna tehnička škola. Do 1995. godine u Sarajevu djeluju Šumarski školski centar Ilidža i Drvna tehnička škola u ulici Omladinsko šetalište (stari naziv)- naselje Pofalići, Općina Novo Sarajevo. Oba objekta su razrušena tokom agresije na bosnu i Hercegovinu od kojih je samo obnovljen objekt u Novom Sarajevu 1999. godine zahvaljujući donatorima iz Njemačke – OTA Berlin. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo ove dvije škole se ujedinjuju u školu pod nazivom Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo u ulici Vilsonovo šetalište (novi naziv). Odlukom Vlade Kantona Sarajevo 2009. godine Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo preimenovana je u Srednju školu za okoliš i drvni dizajn. Od 26.04.2010. godine škola je upisana u Registar srednjih škola objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj devet, pod rednim brojem 25, na strani 25.
 
Danas škola obrazuje učenike/ce prema EU VET programu Evropske Unije i GTZ programu iz Njemačke.
Četverogodišnja zanimanja u šumarskoj struci su:
· EKOLOŠKI TEHNIČAR
· TEHNIČAR HORTIKULTURE
· ŠUMARSKI TEHNIČAR
Četverogodišnja zanimanja u drvoprerađivačkoj struci su:
· TEHNIČAR ZA OBRADU DRVETA—programer na CNC mašinama
Trogodišnja zanimanja u šumarskoj struci su:
· LUGAR (ČUVAR ŠUMA I LOVIŠTA)
· RASADNIČAR
Trogodišnja zanimanja u drvoprerađivačkoj struci su:
· TAPETAR—DEKORATER
· STOLAR