Pravilnik o vlastitim javnim prihodima JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn možete preuzeti OVDJE.

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn (Prečišćeni tekst) možete preuzeti OVDJE.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn možete preuzeti OVDJE.

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn možete preuzeti OVDJE.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednje škole za okoliš i drvni dizajn možete preuzeti OVDJE.