etika1Dana 13.11.2018. godine u prostorijama naše škole održana je tribina sa temom „Etika poslovanja – stop korupciji“. Svrha tribine je podizanje svijesti kod tinejdžera o zastupljenosti i problemima koje korupcija izaziva u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Na početku tribine učenik Nogić Zdravko je pročitao povelju udruženja „Djeca - stubovi svijeta“ koje je glavni pokretač ove tribine, a učenica Đonlagić Selma je pročitala referat na istoimenu temu. Pored predstavnika odjeljenskih zajednica naše škole, pridružili su se i predstavnici odjeljenskih zajednica „Srednje elektrotehničke škole za energetiku“. Direktor Muratović Muamer, pedagogica Karapuš Samira i predsjednica udruženja „Djeca - stubovi svijeta“ Hukić Fatima su se obratili učenicima sa riječima podrške i ohrabrenja. Tribina je završena zaključcima i najavom Petog međunarodnog kongresa koji će biti održan u novembru 2019.godine, a na kojem je naša škola domaćin. Moderator tribine je bila učenica Talović Selma, referator Đonlagić Selma, zapisničar Salčinović Minela i novopridruženi član našeg kongresa Filipović Mario. Još jednom želimo da se zahvalimo svima koji su izdvojili vrijeme da nam se pridruže na tribini.

etika3etika2