ekologijaNastavak uspješne saradnje sa Udruženjem za pomoć i razvoj - HAJDE i ove godine je podržan sa značajnim sredstvima iz granta Općine Novo Sarajevo. Tom prilikom je predsjednica Udruženja Lejla Brulić uručila HD kameru sa stalkom za potrebe snimanja video uradaka naših učenika i nastavnika tokom trajanja projekta Ekologija, energija, budućnost 3, uz koordinaciju nastavnice mr.Maide Haskić.
Nakon završetka projekta EEB3 škola će u trajno vlasništvo dobiti ove kvalitetne artikle.
Hvala Udruženju HAJDE I hvala Općini Novo Sarajevo.