Odjeljenje: III-LR


Učenici: Ajanović Amna, Begović Benjamin, Bibić Adna, Dedagić Elmar, Ferhatović Haris, Galić Ajla, Hajlovac Hamza, Halepić Elma, Husejnović Eldar, Isanović Kerim, Kahriman Damir, Krupalija Edis, Merajić Anel, Mousattat Salahudin,  Muhović Sarah, Mulaosmanović Alem, Pavlak Matej, Pezo Emrah, Pjano Ilhad, Preljević Mahir, Skorupan Sara, Smječanin Amer, Tatlić Maida, Uzunović Asmir


Razredni starješina: Alma Vojniković

 

Odjeljenje: IV-F

Učenici:  Azemović Sajda, Halilović Tea, Dervišić Edin, Džanković Tarik, Gačanin Bakir, Livadić Eldar, Muratović Kerim, Terzo Tarik, Sjenar Elvedin, Kazazovic Haris, Lokvančić Nerman, Ibrišević Mustafa i Rizvanović Amar


Razredni starješina: Aldijana Adilović

Učenici: Agović Nejra, Amidović Amera, Balić Samir, Bektić Džana, Delić Muhamed, Džinović Mirnes, Đedovič Denisa, Đonlagić Selma, Haketa Elma, Hodžić Edin, Kadribegović Faris, Kereš Azer, Keško Almin, Klačar Anela, Koso Kenan, Mehmedagić Emina, Osmanagić Nusret, Ovčina Berina, Pačariz Ajla, Robović Asmir, Šahić Ibrahim


Razredni starješina: Adnan Bilajac

Odjeljenje: IV-E

Učenice: Agović Amina, Čorbo Safeta, Grčo Minela, Husejnbegović Naida, Mezit Irma, Ožegović Adna, Poturak Amina, Ramić Dalila, Sablja Adna, Salčinović Minela, Selimović Minela, Šabotić Emina, Zec Ajla, Zunđa Amila

Razredni starješina: Elvedina Baždar

 Početak nove školske godine učenici naše škole dočekati će u obnovljenoj školskoj zgradi. Uzimajući u obzir važnost obrazovanja, projekat Poboljšanje energetske efikasnosti omogućit će zamjenu stolarije i ugradnju termofasade. Energetski obnovljena zgrada u potpunosti će zadovoljiti uvjete boravka naših učenika i omogućiti im ugodniji rad.

Veselimo se tome.