HORTIKULTURA – SMJER KOJI SAM IZABRALA

 

Moj prvi i jedini izbor pri upisu u srednju školu, prije četiri godine,  bila je Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, htjela sam da upišem striktno smjer Tehničar hortikulture.