Radionica: Zahvalnost

U saradnji sa TPO Fondacijom Sarajevo u okviru“ 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” danas 06.12.2019 sa učenicima trećeg razreda održana je radionica na temu “Zahvalnost”.Vođeni uvodnim dijelom profesorice Selvire Mašnić, naglasilo se da zahvalnost nije samo lijep gest, onaj je ljudska vrlina, generalni stav prema životu, a čini da odnosi među ljudima budu bliskiji i trajniji.

Na čemu smo zahvalni? Kome smo zahvalni? Kako si se osjećao /la? Kako poticati zahvalnost u odjeljenju? Samo su neka od pitanja koja su  bila predmet diskusuje.

U drugom dijelu radionice učenici / ce su izvlačili papir sa imenom druga / ce i napisali mu pismo zahvalnosti. Pisma zahvalnosti su učenici  na “štriku zahvalnosti” prezentirali svojim drugarima / cama.

Na čemu ste Vi zahvalni?

 

 

U okviru mjeseca rebiul-evvela i manifestacije „Selam, Ya Resulallah“, koja se realizirala pod sloganom “I majci svojoj budi dobar/dobra...”, organiziran ie nagradni konkurs za najbolji literarni rad na temu “I majci svojoj budi dobar/dobra...”

Komisija u sastavu Sabina Šehović, prof., Mirela Čorbo-Okerić, prof. i Muamer Imamović, prof. nakon zatvaranja konkursa pregledala je pristigle radove i bodovala po osnovu pet kriterija. Zbirom bodova najboljim radom proglašen je rad učenika Brutus Erdala iz III-Š razreda.
Učeniku je uručena hedija knjiga Sira – životopis Muhammeda a.s. i novčana nagrada. Čestitamo!

 

U prostorijama škole održano je predavanje “Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo” kojem su prisustvovali učenici trećeg razreda u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.
Priznata i najduža kampanja za prava žena širom svijeta počela je 25. novembra na Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama, a završit će se 10. decembra na Dan ljudskih prava. U kampanju je uključeno preko 6.000 organizacija u 187 zemalja širom svijeta. Predavanjem i kratkim filmom pod nazivom “Šutnja nije zlato”, profesorica Selvira Mašnić je naglasila važnost ovog problem ističući da se ne smije tretira kao “problem četiri zida”. Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo.
Učenici su aktivno učestvovali iznoseći svoje stavove o pojmovima dostojanstvo, jednakosti ljudskih bića, važnosti bivstvovanja svakog pojedinca kao slobodnog, bez obzira na spol. Pitanje roda i rodnih uloga je posebno zanimalo učenike /ce što pokazuje da interesovanje za ovu temu među mladim ljudima je prisutno. Na ovaj način škola preuzima važnu ulogu u odgoju i obrazovanju mladih, najvažne karike u izgradnji prosperitetnijeg bh.društva.