'

Uprava škole:

Muamer Muratović, prof. - direktor škole

 

Sekretar škole:

 

Koluder Sabira

 

Stručni saradnici:

Karapuš Semira, Pedagog-psiholog

Tandir Amra, Bibliotekar

 

Računovodstvo:

Hadžić Ruzmira

 

Profesori:

 

Šehović Sabina - prof. Bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti
Milhardžić Radojka – prof. Bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti
Hrustić Nusreta – prof. Engleskog jezika
Čeman Edina - prof. Engleskog jezika
Matković Mara -prof. Njemačkog jezika
Pašić Fahira – prof. Latinskog jezika
Muratović Muamer – prof. Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
Ibričić Admir – prof. Historije
Holjan Alem  – prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Fejzić Zinaida - prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Imširović Mersiha – prof. Matematike
Sabolek Leona – prof. Matematike
Čišić Jasminka – prof. Fizike
Haskić Maida – prof. Hemije

Baždar Elvedina – prof. Hemije
Ballian Vinka – prof. Biologije
Kovačević Josip – prof. Likovnog obrazovanja
Šarac Ibro  – prof. Informatike
Veljović Zehra  – prof. stručno teorijske nastave
Botalić Almira - prof. stručno teorijske nastave
Šetić Sadžida -  prof. stručno teorijske nastave
Gegić Naser  -   prof. stručno teorijske nastave

Pintarić Avdagić Bojana - prof. stručno teorijske nastave

Karahodža Elvedin – prof. stručno teorijske nastave

Bilalović Edina – prof. stručno teorijske nastave

Vojniković Alma - prof. stručno teorijske nastave
Kalač Nusret – prof. stručno teorijske nastave
Čavčić Edina – prof. strućno teorijske nastave
Karadžič Ibrahim – prof. stručno teorijske nastave
Sokolović Goran – prof. stručno teorijske nastave
Gušić Senaid -  prof. praktične nastave
Šarac Muamer  – prof.  praktične nastave

Imamović Muamer – prof. Vjeronauke

Tolić Dragan – prof. Vjeronauka

Tehničko osoblje:

Turkušić Mustafa
Junuzović Abid
Kadrić Nedžad
Pekmez Zumreta

Husomanović Šuhra
Čampara Milosava
Ramić Mirsada

 

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn jedna je od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo. Ona objedinjuje dvije struke: šumarsku i drvopreradživačku. Njen nastanak vezan je za period  austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, kada je 1889. godine u Sarajevu osnovana Srednja tehnička škola sa dva odsjeka: šumarski i građevinski. Od 1908. godine šumarski odsjek prerasta u Šumarsku školu koja radi do 1922. godine kada je reorganizirana.

 

 

 U Drvaru je 1924. godine osnovana Tehnička srednja škola za drvarsku industriju, a 1927. godine tadašnje Ministarstvo industrije i trgovine Kraljevine SHS ukida Srednju drvarsku školu u Drvaru i dvogodišnju Šumarsku školu u Sarajevu. Umjesto ukinutih škola u Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu osniva se Drvarsko-industrijski odsjek, koji radi do kraja Drugog svjetskog rata.

 

 Nakon rata, u školskoj 1946/47. godini, dolazi do izdvajanja industrijsko-drvarskog odsjeka iz Tehničke škole u Sarajevu u novoformiranu Srednju šumarsku školu sa dva odsjeka: šumarskim i industrijsko- drvarskim. 1949. godine novoformirana škola seli se u Tuzlu, pa u Delibašino selo kod Banje Luke. 1955. godine premještena je u Butmir na Ilidži  pod novim nazivom Šumarska tehnička škola, a od 1964. godine mijenja naziv u Šumarski školski centar.

 

Godine 1960. odvaja se industrijsko-drvarski  odsjek od Šumarske tehničke škole i osnovan je Školski centar za drvnu industriju Sarajevo. Od  1974. godine Centar nosi naziv Drvarski školski centar, a od 1987. godine  Drvna tehnička škola. Do 1995. godine u Sarajevu djeluju Šumarski školski centar Ilidža i Drvna tehnička škola u ulici Omladinsko šetalište (stari naziv)- naselje Pofalići, Općina Novo Sarajevo. Oba objekta su razrušena tokom agresije na bosnu i Hercegovinu od kojih je samo obnovljen objekt u Novom Sarajevu 1999. godine zahvaljujući donatorima iz Njemačke – OTA Berlin. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo ove dvije škole se ujedinjuju u školu pod nazivom Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo u ulici Vilsonovo šetalište (novi naziv).

 

 Odlukom Vlade Kantona Sarajevo 2009. godine Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo preimenovana je u  Srednju školu za okoliš i drvni dizajn. Od 26.04.2010. godine škola je upisana u Registar srednjih škola objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj devet, pod rednim brojem 25, na strani 25.