Predstavljamo vam smjerove u JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn predviđene Planom upisa u srednje škole za školsku 2023/2024. godinu:

 • Šumarski tehničar - IV stepen, 12 učenika;
 • Tehničar hortikulture - IV stepen, 12 učenika;
 • Ekološki tehničar - IV stepen, 24 učenika;
 • Tehničar za obradu drveta - programer na CNC mašinama - IV stepen, 24 učenika;
 • Stolar - III stepen, 12 učenika;
 • Tapetar - dekorater - III stepen, 12 učenika;
 • Vatrogasac - III stepen, 24 učenika.

ZAŠTO ODABRATI OVE SMJEROVE?

 • Stipendija za učenike deficitarnih zanimanja: stolar, tapetar - dekorater i rasadničar.
 • Ljubav prema prirodi i rad u njoj.
 • Veliki broj sati praktične nastave u različitim uspješnim kompanijama, preduzećima i na terenu.
 • Zanimljiva stručno - teorijska nastava u opremljenim kabinetima.
 • Korištenje najsavremenije tehnologije i softvera (CNC mašina, 3D printer).
 • Plemenita i perspektivna zanimanja, siguran posao i mogućnost akademskog obrazovanja.
 • Izleti, ekskurzije i brojne vannastavne aktivnosti.

Obrazujemo učenike prema 𝙀𝙐 𝙑𝙀𝙏 programu Evropske unije i 𝙂𝙏𝙕 programu iz Njemačke. Nastavni plan i program za zanimanje vatrogasac temeljen je na 𝙞𝙨𝙝𝙤𝙙𝙞𝙢𝙖 učenja.

 

Srednja-kola-za-okoli-i-drvni-dizajn-sarajevo
IME I PREZIME
RADNI STATUS
   
Elvedina Baždar, prof. direktorica
Čorbo - Okerić Mirela, prof. pomoćnica direktorice
Adna Hećo, dipl. iur sekretar škole
Karapuš Semira, prof. pedagogije i psihologije pedagog
Hasković Alma, dipl. psiholog psiholog
Hodžić Almina, dipl. socijalni radnik socijalni radnik
Fetić - Čehajić Elma, dipl. komparativista i bibliotekar  bibliotekar
Horman Alma, prof. informatike rukovodilac nastavnom tehnikom - programer
Šehović Sabina, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Čorbo - Okerić Mirela, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Mešić Azra, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Mejrić Diana, prof.  nastavnik njemačkog jezika
Ćeman Edina, prof. nastavnik engleskog jezika
Šurković Đana, prof. nastavnik latinskog jezika
Bajramović Ivana, magistar engleskog jezika i književnosti nastavnik engleskog jezika
Imširović Mersiha, prof. nastavnik matematike
Adilović Aldijana, bakalaureat matematike i informatike nastavnik matematike i informatike
Elezović Minela, magistar matematike i fizike nastavnik fizike
Kapetanović Irma, magistar elektrotehnike nastavnik informatike
Ivković Bešić Senka, prof. nastavnik likovne kulture
Ibričić Admir, prof. nastavnik historije
Ustavdić Emir, magistar menadžmenta nastavnik građanskog obrazovanja / demokratije i ljudskih prava
Močević Irfan, bakalaureat sporta i tjelesnog odgoja nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Fejzić Zinaida, profesor sporta i tjelesnog odgoja nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Haskić Maida, magistar hemije nastavnik hemije, stručno-teorijske i praktične nastave
Kajević Aida, magistar hemije nastavnik hemije, stručno-teorijske i praktične nastave
Hodžić Amina, prof. nastavnik biologije, stručno-teorijske i praktične nastave
Gegić Naser, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Botalić Almira, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Mehmedović Amila, magistar šumarstva nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Veljović Zehra, magistar poljoprivrednih nauka nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić-Avdagić Bojana, magistar poljoprivrede koordinator praktične nastave, nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Vojniković Alma, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić Dario, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Šetić Sadžida, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Ljekperić Junuz, magistar hortikulture nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Krupalija Haris, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Bosnić Elvis, magistar šumarstva nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Čavčić Edina, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Šarac Muamer, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Gušić Senaid, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Sokolović Goran, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Hadžiabdić Muhamed, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Mehmedović Mediha, magistar mašinstva - dipl. ing. maš. koordinator praktične nastave, nastavnik stručno-teorijske nastave
Karačić Ibrahim, dipl. ing. maš nastavnik stručno-teorijske nastave
Glavinka Andrej, magistar mašinstva - dipl. ing. maš nastavnik stručno-teorijske nastave
Imamović Muamer, magistar islamskih nauka nastavnik islamske vjeronauke, kulture religija
Rizvanović Senija, profesor historije asistent u nastavi
Begić Enisa, profesor biologije asistent u nastavi
Šalaka Elvira, profesor pedagogije asistent u nastavi
Velagić Edita, magistar sociologije asistent u nastavi
   
Tehničko osoblje
   
Bilajac Adnan administrativni radnik
Kadrić Nedžad domar
Bosno Ismet rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Zahiragić Ajdin rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Pekmez Zumreta radnica na održavanju čistoće
Šuman Sedina radnica na održavanju čistoće
Drakovac Mirsada radnica na održavanju čistoće
Ramić Mirsada radnica na održavanju čistoće
Đipa Munevera radnica na održavanju čistoće

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn jedna je od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo. Ona objedinjuje dvije struke: šumarsku i drvopreradživačku. Njen nastanak vezan je za period  austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, kada je 1889. godine u Sarajevu osnovana Srednja tehnička škola sa dva odsjeka: šumarski i građevinski. Od 1908. godine šumarski odsjek prerasta u Šumarsku školu koja radi do 1922. godine kada je reorganizirana.

U Drvaru je 1924. godine osnovana Tehnička srednja škola za drvarsku industriju, a 1927. godine tadašnje Ministarstvo industrije i trgovine Kraljevine SHS ukida Srednju drvarsku školu u Drvaru i dvogodišnju Šumarsku školu u Sarajevu. Umjesto ukinutih škola u Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu osniva se Drvarsko-industrijski odsjek, koji radi do kraja Drugog svjetskog rata.

 Nakon rata, u školskoj 1946/47. godini, dolazi do izdvajanja industrijsko-drvarskog odsjeka iz Tehničke škole u Sarajevu u novoformiranu Srednju šumarsku školu sa dva odsjeka: šumarskim i industrijsko- drvarskim. 1949. godine novoformirana škola seli se u Tuzlu, pa u Delibašino selo kod Banje Luke. 1955. godine premještena je u Butmir na Ilidži  pod novim nazivom Šumarska tehnička škola, a od 1964. godine mijenja naziv u Šumarski školski centar.

Godine 1960. odvaja se industrijsko-drvarski  odsjek od Šumarske tehničke škole i osnovan je Školski centar za drvnu industriju Sarajevo. Od  1974. godine Centar nosi naziv Drvarski školski centar, a od 1987. godine  Drvna tehnička škola. Do 1995. godine u Sarajevu djeluju Šumarski školski centar Ilidža i Drvna tehnička škola u ulici Omladinsko šetalište (stari naziv)- naselje Pofalići, Općina Novo Sarajevo. Oba objekta su razrušena tokom agresije na bosnu i Hercegovinu od kojih je samo obnovljen objekt u Novom Sarajevu 1999. godine zahvaljujući donatorima iz Njemačke – OTA Berlin. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo ove dvije škole se ujedinjuju u školu pod nazivom Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo u ulici Vilsonovo šetalište (novi naziv).

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo 2009. godine Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo preimenovana je u  Srednju školu za okoliš i drvni dizajn. Od 26.04.2010. godine škola je upisana u Registar srednjih škola objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj devet, pod rednim brojem 25, na strani 25.

Sretan