Posljednji modul obuke „Menadžment u obrazovanju“ za direktore osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja Kantona Sarajevo, održan je 22. i 23. maja.

Učesnici su tokom ovog, trećeg po redu, modula evaluirali svoju upravljačku praksu kroz analizu samostalnog rada na ranije definisanim zadacima, diskusiju o menadžerskim vještinama u funkciji kvaliteta obrazovanja i radne efikasnosti zaposlenih u obrazovanju, ali i stekli osnovna znanja o TQM konceptu u obrazovanju, evropskim modelima standarda kvaliteta i mogućnostima njihove primjene, menadžmentu promjena u funkciji kvaliteta i sl.

Na kraju modula organizovana je i dodjela potvrda o učešću na obuci, a potvrde su učesnicima dodijelili dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH i realizatori obuke prof.dr. Šefika Alibabić i doc.dr. Jovan Miljković.

Obuka je realizovana u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Više o ovoj obuci, kao i o drugim aktivnostima DVV Internationala pronađite na našoj web stranici www.dvv-international.ba.