RASPORED POLAGANJA SA VANREDNOG ISPITNOG ROKA iz predmeta stručno-teorijske nastave drvoprerađivačke struke možete preuzeti OVDJE.