Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih poizilazi sumnja da je izvršena korupcija.

Prijava korupcije se može izvršiti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e-mail) ili online sistema za prijavu korupcije na web stranici škole, te putem kutije za prijavu ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Ukoliko želite prijaviti korupciju putem web stranice, kliknite OVDJE.