Na lokalitetu Kampusa Univerziteta u Tuzli u organizaciji JP Šume TK d.d. Kladanj 30. i 31. augusta održat će se 6. šumarijada Federacije Bosne i Hercegovine – Tuzla 2019. Takmićenje će obuhvatiti sportske i sjekačke dicipline, a okupit će sva preduzeća iz šumarskog sektora kao i Šumarski fakultet. Ekipa naše škole nadmetat će se u sjekačkim disciplinama, a profesori Naser Gegić i Dario Pintarić, u svojstvu glavnog sudije, bit će angažovani u praćenju samog toka takmičenja i valorizacije uspjeha pojedinih ekipa i takmičara. Ekipi naše škole želimo dobre rezultate, a profesorima uspješan rad.