TEHNIČAR HORTIKULTURE
12 MJESTA
ŠUMARSKI TEHNIČAR
12 MJESTA
EKOLOŠKI TEHNIČAR
24 MJESTA
TEHNIČAR ZA OBRADU DRVETA - PROGRAMER NA CNC MAŠINAMA
24 MJESTA

STOLAR 12 MJESTA
TAPETAR DEKORATER 12 MJESTA
RASADNIČAR 12 MJESTA
LUGAR-ČUVAR ŠUMA I LOVIŠTA 12 MJESTA