U okviru projekta "Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti" koji finansira Općina Novo Sarajevo uspješno je prezentiran rad Centra za upravljanje otpadom na području Kantona Sarajevo, odnosno rad Sarajevske deponije u Smiljevićima.
Naime, danas je predstavnik KJKP „Rad“ d.o.o., Mirza Ramić, pozdravio je sve prisutne predstavnike 5 škola učesnica u projektu sa područja Općine Novo Sarajevo, kao i predstavnike COOR-a i u okviru edukacijske sale ovog preduzeća prezentirao je cijeli period rada deponije od početka pa sve do danas, te postavljao je pitanja učenicima sa ciljem njihovog što boljeg usvajanja znanja na ovu temu. Edukativno predavanje obuhvatilo je cjelokupan sistem upravljanja otpadom, od prikupljanja otpada i načina prijevoza do deponije, pa zatim ulaza, vaganja, istovara, razdvajanja otpada u reciklažnom dvorištu, istovara, izrade sondi za prikupljanje deponijskog plina, sistema proizvodnje električne energije iz toplotne energije, prekrivanja tijela deponije, zbijanja, sistema za prečišćavanje procjednih voda deponije i ostalih bitnih specifičnosti sanitarno uređene deponije. Nakon predavanja, izvršen je obilazak same deponije kao i reciklažnog dvorišta.
Cilj ove aktivnosti bio je unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja, te stanovništva o načinu integralnog upravljanja otpadom na području Kantona Sarajevo, razdvajanja različitih vrsta otpada i prikupljanju u kontejnere u okviru novoizgrađenog reciklažnog dvorišta i sanitarno uređene deponije u Smiljevićima.
Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.
Zahvaljujemo se predstavniku Mirzi Ramiću kao i JKP „Rad“ na gostoprimstvu i iscrpnim informacijama.