Na Igmanu je danas uspješno obavljena akcija pošumljavanja pod motom "2019 sadnica za 2019. godinu", u organizaciji Udruženja Društvo prijatelja grada Sarajeva.

U akciji su učenici i profesori Bojana Pintarić Avdagić, Naser Gegić i Elvedin Karahodža iz Srednje škole za okoliš i drvni dizajn zasadili sadnice smreke i javora koje su, kao i alat i stručnu pomoć, ustupili iz KJP Sarajevo šuma d.o.o.

Prevoz, sendviče i sokove za učesnike je obezbjedilo Društvo i Gorani Kantona Sarajevo.

Vremenske prilike su pogodovale vrijednim učesnicima u današnjoj akciji pošumljavanja, jer već iza 8.30 sati kiša je prestala i dozvolila im da uspješno zasade sadnice. Već po završetku sadnje kiša je počela ponovo sipiti i zalijevati mlade sadnice da se što prije prime.

Šuma je najvažnija komponenta naše okoline, a sadnja šume je najdragocjeniji doprinos zdravlju planete Zemlje i njenog stanovništva. Nekoliko generacija učenika, profesora i članova DPGS danas su sa zadovoljstvom u korisnom radu i druženju proveli dan na Igmanu obećavši jedni drugima da ovakva akcija koju pokreće ugledna dipl. inženjerka hortikulture Ana Mrdović bude nastavljena i dogodine sadnjom "2020 sadnica za 2020. godinu".