29.08.2019. godine
Danas je u Srednju školu za okoliš i drvni dizajn isporučena CNC mašina za potrebe izvođenja nastave redovnih i vanrednih učenika drvoprerađivačke struke, kao i za potrebe obrazovanja odraslih. Nova školska godina počinje sa velikim ambicijama!