U okviru mjeseca rebiul-evvela i manifestacije „Selam, Ya Resulallah“, koja se realizirala pod sloganom “I majci svojoj budi dobar/dobra...”, organiziran ie nagradni konkurs za najbolji literarni rad na temu “I majci svojoj budi dobar/dobra...”

Komisija u sastavu Sabina Šehović, prof., Mirela Čorbo-Okerić, prof. i Muamer Imamović, prof. nakon zatvaranja konkursa pregledala je pristigle radove i bodovala po osnovu pet kriterija. Zbirom bodova najboljim radom proglašen je rad učenika Brutus Erdala iz III-Š razreda.
Učeniku je uručena hedija knjiga Sira – životopis Muhammeda a.s. i novčana nagrada. Čestitamo!

 

U prostorijama škole održano je predavanje “Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo” kojem su prisustvovali učenici trećeg razreda u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.
Priznata i najduža kampanja za prava žena širom svijeta počela je 25. novembra na Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama, a završit će se 10. decembra na Dan ljudskih prava. U kampanju je uključeno preko 6.000 organizacija u 187 zemalja širom svijeta. Predavanjem i kratkim filmom pod nazivom “Šutnja nije zlato”, profesorica Selvira Mašnić je naglasila važnost ovog problem ističući da se ne smije tretira kao “problem četiri zida”. Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo.
Učenici su aktivno učestvovali iznoseći svoje stavove o pojmovima dostojanstvo, jednakosti ljudskih bića, važnosti bivstvovanja svakog pojedinca kao slobodnog, bez obzira na spol. Pitanje roda i rodnih uloga je posebno zanimalo učenike /ce što pokazuje da interesovanje za ovu temu među mladim ljudima je prisutno. Na ovaj način škola preuzima važnu ulogu u odgoju i obrazovanju mladih, najvažne karike u izgradnji prosperitetnijeg bh.društva.

 U sklopu projekta "Drvo zasadi, pluća nagradi" učenici/ce Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, zanimanja rasadničar, čuvar šuma i lovišta - lugar i šumarski tehničar, završili su drugu po redu akciju sadnje na brdu Hum u sklopu terenske praktične nastave. Akciju su podržali predstavnici kompanije VEZA-NEKT d. o. o. iz Sarajeva kroz nabavku sadnog materijala, sokova, sendviča i organizaciju prijevoza. KJP "Sarajevo šume" d. o. o. su pripremili teren na određenoj lokaciji za sadnju, a također su i bili zaduženi za isporuku sadnica smrče.
Društvena odgovornost i briga za širu društvenu zajednicu se rijetko pokazuje na ovaj način, ali jedini ispravan put da se oplemeni priroda je kroz pošumljavanje, što je i bio cilj ovog projekta.
Sa ovom akcijom sadnje završava se ovogodišnja sezona pošumljavanja. Nastavak planiramo u proljeće na području Kantona Sarajevo, a možda i šire.
U akciji su učestvovali i nastavnici stručno teorijske i praktične nastave Bojana Pintarić Avdagić, Elvedin Karahodža, Naser Gegić i Dario Pintarić.
Zahvaljujemo se našim vrijednim učenicima i nastavnicima na perfektno urađenom poslu.