U organizaciji Udruženja „Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo” u prostorijama naše škole održana je završna manifestacija projekta “Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti“. Na manifestaciji kojoj je prisustvovao općinski načelnik Nedžad Koldžo, projekat su prezentirali učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, te uručene zahvalnice i nagrade učesnicima.
U projektu su učestvovali učenici OŠ „Malta“, koji su predstavili kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Spomen-parka Vraca, dok je prezentacija OŠ „Pofalići“ bila posvećena prirodnim vrijednostima Parka-šuma Hum.
Ovom prilikom, učenici OŠ „Velešićki heroji“ fokusirali su se na njihov angažman u proteklom periodu i ukazali na okolišne probleme u Parku-šuma Hum.
Planom rada za praktičnu/terensku nastavu usklađenu sa mjerama u Akcionom planu za Park-šuma Hum predstavila se naša škola, a učenici Srednje elektrotehničke škole za energetiku prikazali su edukativno-reklamni film o uređenosti Parka-šuma Hum i Spomen-parka Vrace.
Predstavljeni je Plan angažmana mjesnih zajednica na implementaciji mjera iz Akcionog plana za Park-šuma Hum, kao i inicijative prema Općini za rješavanje glavnih okolišnih problema za Spomen-park Vraca.
Sveukupni cilj projekta Udruženja „Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo” je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.
Projekat „Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti” podržala je Općina Novo Sarajevo.

 

 Predstavnici Udruženja Eco Active Natura posjetili su našu školu koja je obuhvaćena projektom "Ambasadori čistog zraka" i poklonili mjernu stanicu za mjerenje koncentracija SO2 i čađi u zraku kao i laboratorijski pribor za rad mjerne stanice.
Projekat je finansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.
U projektu su učestvovali učenici I, II i III razreda, smjer ekoloski tehničar, pod rukovodstvom profesorice Maide Haskić.
Zahvaljujemo se predsjedniku Udruženja Eco Active Natura Ameru Rastoderu, Enisu Omerčiću iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Siniši Matiću i dr. Hamza Zlatnu na druženju i uspješnoj saradnji tokom realizacije projekta. Nadamo se da ćemo naše druženje nastaviti na sličnim ili nekim drugim projektnim aktivnostima.

 

  

Radionica: Zahvalnost

U saradnji sa TPO Fondacijom Sarajevo u okviru“ 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” danas 06.12.2019 sa učenicima trećeg razreda održana je radionica na temu “Zahvalnost”.Vođeni uvodnim dijelom profesorice Selvire Mašnić, naglasilo se da zahvalnost nije samo lijep gest, onaj je ljudska vrlina, generalni stav prema životu, a čini da odnosi među ljudima budu bliskiji i trajniji.

Na čemu smo zahvalni? Kome smo zahvalni? Kako si se osjećao /la? Kako poticati zahvalnost u odjeljenju? Samo su neka od pitanja koja su  bila predmet diskusuje.

U drugom dijelu radionice učenici / ce su izvlačili papir sa imenom druga / ce i napisali mu pismo zahvalnosti. Pisma zahvalnosti su učenici  na “štriku zahvalnosti” prezentirali svojim drugarima / cama.

Na čemu ste Vi zahvalni?