Sarajevo, 15. 3. 2019.
Naš učenik Harun Tanović učestvovao je na Plivačkom takmičenju "OAZA OPEN" na Olimpijskom bazenu "Otoka". Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, a cilj takmičenja je promovisanje sportske ravnopravnosti osoba sa invaliditetom. U do kraja neizvjesnom nadmetanju naš Harun je osvojio srebrenu medalju postignuvši drugo vrijeme utrke. Bravo Harune!

 

 

  

 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo odabrana je za domaćina 14. Alpe-Adria šumarske olimpijade, koja će se održati na lokalitetu devastirane Srednje šumarske škole na Ilidži u periodu od 11.04.2019. do 12.04.2019. godine.

Cilj učešća u ovom takmičenju je predstavljanje škole i saradnja između srednjih strukovnih škola i institucija visokog obrazovanja iz sektora šumarstva EU u zemljama članicama Alpe-Adria Asocijacije, a vezana je za razvoj i unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja, kao i promocija uređaja koji se koriste u šumarstvu. Na ovom prestižnom takmičenju škole iz Austrije i drugih evropskih zemalja imaju značajnu sponzorsku podršku, za razliku od bh. škole.
Takmičenje se održava u sljedećim disciplinama:

1. Obaranje dubećeg stable;
2. Precizni rez; 
3. Kombinirani rez; 
4. Promjena lanca; 
5. Kresanje grana.

Da bi se opravdalo ukazano povjerenje i postigli što bolje rezultati, školi je neophodna finansijska podrška i pokrivanje troškova za veći broj usluga kao kao što su: hrana za sve učesnike (dva dana takmičenja), iznajmljivanje razglasa, iznajmljivanje eko toaleta, iznajmljivanje bine, kupovina svih medalja i pehara, štampanje majica, angažovanje zaštitarske službe, hitne pomoći, policije, vatrogasaca, nabavka kablova za električni vod, iznajmljivanje kontejnera za sudije i drugo.

Na osnovu naprijed navedenog, molimo sve kolege/ice, preduzeća i institucije da daju podršku školi i našim mladim takmičarima, na način da izvrše plačanje neke od prikazanih obaveza (stavki), jer takmičarski, naši dragi učenici mogu parirati svojim vršnjacima iz Austrije, Hrvatske, Italije, Češke, Slovenije i dr.

Sigurno da ovo takmičenje ima i nacionalni karakter, od podizanja državnih zastava zemalja učesnica na jarbole, gdje se održava svečano otvaranje, svečane povorke ekipa učesnica i znakovlja pojedine zemlje, svečanog otvaranja i predstavljanja ekipa, pred lokalnim stanovništvom i gostima koji su došli pozdraviti učesnike, do stavljanja na korištenje promotivnog materijala, kojim svaka zemlja sudionica može zainteresiranima predstaviti svoje stručne i turističko-privredne potencijale, te i reklamirati svoje kompanije. Prilika je to posebno zemlji domaćinu, da se predstavi u što ljepšem svijetlu.
Do sada podršku su iskazali KJP “Sarajevo šume” i KJP “Zaštičena prirodna područja KS”, ali ta pomoć neće biti dostatna za kvalitenu organizaciju ove značajne manifestacije.

Kako bi svi dali puni doprinos navedenoj manifestaciji, molimo Vas da u skladu sa Vašim mogućnostima date podršku mladima Bosne i Hercegovine, a u ovom slučaju učenicima Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, da na najbolji mogući način predstave školu i Državu Bosnu i Hercegovinu.

Kontakt podaci:

SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO
Adresa: Vilsonovo šetalište 11, 71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33 641 036
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dana 20.02.2019. godine, učenici naše škole su učestvovali na konferenciji pod sloganom "Znanje IN, korupcija OUT", koju su realizirale NVO "Medijske inicijative" i "Udruženje CROA" u hotelu Hollywood. Kroz debate i prezentacije, zabavnog i prije svega edukativnog karaktera, učenici su se pobliže upoznali sa pojmom korupcije i problemom koji ona prouzrokuje u našoj državi u svakom aspektu. Učenici su podijelili svoja iskustva prevencije korupcije, te su istakli kako bi više ovakvih konferencija dalo mladima "vjetar u leđa" da se suoče sa strahom prijavljivanja korupcije u svom okruzenju. Učenici koji su predstavljali našu školu: 
1. Kovačević Vernes
2. Hasović Nedim
3. Jamak Dalila
4. Selimović Aida
5. Đonlagić Selma