Grupa učenika II razreda, smjer šumarski tehničar, danas su posjetili Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu gdje su Društvo hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, Odsjek za fiziku i Odsjek za hemiju obilježili Međunarodni dan svjetlosti (IDL) naučnopopularnim predavanjem na temu: Svjetlost i svjetlosne tehnologije.
Zahvaljujemo se organizatorima, Društvu hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKT KS) i predstavnicima Odsjeka za fiziku, Anesu Kreči, i Odsjeka za hemiju, Lejli Klepo, na druženju i saradnji.
U pratnji učenika bila je profesorica Hemije Maida Haskić.

 

 

 Prostorije naše škole danas su posjetili novinari redakcije Nova BH i razgovarali sa našim maturantima. Sara Omanović, učenica IV-h, i Arnes Jeleč, učenik IV-f, osvrnuli su se na proteklo srednjoškolsko obrazovanje ističući koliko ih je osnažilo i upotpunilo na svom životnom putu. Podijelili su sa novinarima svoje namjere i želje ka ostvarenju svoga cilja, vjerujući da sve što su u našoj školi naučili će im koristiti tokom sudija ili budućeg zaposlenja. Žele odabrati studij koji ima dobru organiziranost, više prakse, bolje poznavanje rada na računaru, upotrebu stranog jezika, bolju povezanost univerziteta s ostalim zemljama, ali im je, također, važno da njihov odabir bude deficitaran. 
Hvala novinarima Nove BH kao i našim vrijednim maturantima.

 

 U okviru proljetnih aktivnosti na uređenju i čišćenju koje se u Sarajevu realiziraju od 20. aprila, preduzeće “Park” u saradnji s Ministarstvom obrazovanja KS realizira i edukaciju sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca, članova ekoloških sekcija o značaju zaštite životne sredine, aktivnostima koje ovo preduzeće realizira na terenu, problematici i najčešćim pojavama uništavanja zelenih površina, sadnica, parkovskog i dječjeg mobilijara, te načinima kako spriječiti i prijaviti te pojave. Dr. sci. Mersad Omanović, dipl. ing. hort. i stručni saradnik za GIS tehnologije i izradu katastra urbanog zelenila KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, održao jer predavanje u našoj školi učenicima III-S, III-H i III-E razreda u okviru kampanje „Vrijeme je da čistimo“ koja traje do kraja ove školske godine.