Učenici III razreda, smjer ekološki tehničar, u okviru časova Praktične nastave iz područja hemije i biologije, posjetili su Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Butile. U pratnji učenika bile su profesorice Maida Haskić i Samira Fočak.
Zahvaljujemo se uposlenicima firme na prijemu i uspješnoj saradnji.

 

Učenici III i IV razreda, smjer ekološki tehničar, u okviru časova Praktične nastave iz područja hemije i biologije, posjetili su Mašinski fakultet u Sarajevu, Katedru za motore i vozila. Predstavnik Mašinkog fakulteta Almir Blažević, dipl. ing. mašinstva je održao predavanje učenicima na temu: “Izduvni gasovi iz vozila”, a potom i demonstrirao mjerenje količine izduvnih gasova na automobilu.
Zahvaljujemo se Almiru Blažević, dipl.ing.maš.na prijemu i uspješnoj dugogodišnjoj saradnji.
U pratnji učenika bile su profesorice Maida Haskic, Elvedina Baždar i Samira Fočak.

 

 Učenici/ce Srednje škole za okoliš i drvni dizajn zanimanja šumarski tehničar, rasadničar i lugar - čuvar šuma i lovišta, u sklopu Praktične terenske nastave obavili su još jednu uspješnu akciju sadnje na brdu Hum. U saradnji sa KJP Sarajevo šume, čija je uloga bila da pripreme teren za pošumljavanje i kompanijom VEZA-NEKT d. o. o. koja je kao društveno odgovorna kompanija obavila kupovinu sadnica, osigurala sendviče i sokove, kao i prijevoz, uz idealne vremenske uvjete, zasađeno je 1000 sadnica smrče. Kompletnu akciju sadnje koordinirali su nastavnici Bojana Pintarić Avdagić, Elvedin Karahodža, Dario Pintarić i Naser Gegić.