U organizaciji Udruženja ekologa “Arboretum-Botanička bašta” naša škola je učestovovala u akciji pošumljavanja Uževica u saradnji sa Osnovnom školom “Vladislav Skarić” i Osnovnom školom “Isak Samokovlija”. Nakon predavanja predsjednika Udruženja Azema Džine, učenici trećeg razreda, smjer šumarski tehničar, rasadničar i čuvar šuma i lovišta, pristupili su pošumljavanju 300 sadnica bijelog bora pod rukovodstvom profesora Harisa Krupalije. Vidno zadovoljni obavljenim poslom, učenici su u pratnji profesora i predavača prošetali do vodopada Skakavac.

 

 Učenici naše škole, Nejla Hurem, Tarik Kero i Timur Beriša, su prisustvovali Danu otvorenih vrata u UNICEF-u budući da je naša škola učestvovala u PISA testiranju među 150 škola iz Bosne i Hercegovine. Organizatori i učenici su pripremili zanimljive priloge povodom 30. godine Konvencije o pravima djeteta, kao i o kvalitetu obrazovanja kroz kviz i diskusiju o međunarodnim istraživanjima i očekivanoj objavi rezultata PISA testa u kome se Bosna i Hercegovina pojavljuje po prvi put.
U Parlamentarnoj skupštini BiH 3. decembra bit će objavljeni rezultati PISA istraživanja za Bosnu i Hercegovinu, što predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u obrazovanju od nezavisnosti države, jer će rezultati pokazati u kakvom je stanju obrazovni sistem.
Organiziranjem radionica UNICEF u Bosni i Hercegovini nastavlja sa praksom konsultacija sa stručnjacima, aktivistima, predstavnicima medija i odgovornih institucija o medijskom doprinosu promociji i zaštiti prava djeteta.
U pratnji učenika su bile pedagogica Karapuš Semira i profesorica Horman Alma.

Dvadeset pet srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Travnik, Breza, Vlasenica, Konjic, Kiseljak, Mostar, Zenica, Rogatica i dr.gradovi) dobilo je priliku da se uključi u međunarodni program ”EKO-ŠKOLE” – program edukacije u oblasti zaštite okoliša. Prvom informativnom semiranu prisustvovali su predstavnica naše škole profesorica Maida Haskić. Program je usmjeren na unaprijeđenje obrazovanja u oblasti zaštite okoliša u obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do fakulteta), u saradnji s općinama/gradovima, komunalnim preduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima. ”EKO-ŠKOLE” treba da obrazuju nove generacije mladih, ekološki osviještenih, osnaženih i aktivnih u svojim zajednicama.
Seminar je vodio Jan Zlatan Kulenović, direktor Inkubatora društvenih inovacija MUNJA, ovlašteni predstavnik Eko-škole za BiH, a ispred programa Eko-škole BiH bila je Gabrijela Rezić. Partneri programa su: Fondacija za obrazovanje za okoliš (FEE), EKOPAK, Coca-Cola, Inkubator društvenih inovacija MUNJA, Hoću.ba i dr.
„Eko-škole su sjajna prilika da naše škole, učenici i kompletna lokalna zajednica, a prema međunarodnoj metodologiji, zajednički, konkretno i strateški počnu raditi na doprinosu zaštiti okoliša i održivog razvoja uz direktno osnaživanje mladih ljudi“, kazao je Jan Kulenović, direktor Inkubatora društvenih inovacija MUNJA, ovlaštenog predstavnika Eko-škole za Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da će provođenje programa trajati dvije godine, te da će škole, da bi dobile prestižne zelene zastavice i formalni međunarodni status Eko-škole, morati realizirati metodologiju od sedam koraka, prema individualnom planu uz mentorstvo MUNJA Inkubatora.
Međunarodni program Eko-škole razvila je Fondacija za obrazovanje za okoliš (FEE) 1994. godine, a danas se provodi u 67 država svijeta i 60.000 škola. Od kraja 2018. godine BiH je dio ovog programa, a ovlašteni predstavnik za BIH je Inkubator društvenih inovacija MUNJA, koji već 18 godina radi na osnaživanju mladih u partnerstvu s preko 200 škola u svim dijelovima zemlje.