Učenici III i IV razreda, smjer ekološki tehničar, u okviru časova Praktične nastave iz područja hemije i biologije, posjetili su Mašinski fakultet u Sarajevu, Katedru za motore i vozila. Predstavnik Mašinkog fakulteta Almir Blažević, dipl. ing. mašinstva je održao predavanje učenicima na temu: “Izduvni gasovi iz vozila”, a potom i demonstrirao mjerenje količine izduvnih gasova na automobilu.
Zahvaljujemo se Almiru Blažević, dipl.ing.maš.na prijemu i uspješnoj dugogodišnjoj saradnji.
U pratnji učenika bile su profesorice Maida Haskic, Elvedina Baždar i Samira Fočak.

 

 Učenici/ce Srednje škole za okoliš i drvni dizajn zanimanja šumarski tehničar, rasadničar i lugar - čuvar šuma i lovišta, u sklopu Praktične terenske nastave obavili su još jednu uspješnu akciju sadnje na brdu Hum. U saradnji sa KJP Sarajevo šume, čija je uloga bila da pripreme teren za pošumljavanje i kompanijom VEZA-NEKT d. o. o. koja je kao društveno odgovorna kompanija obavila kupovinu sadnica, osigurala sendviče i sokove, kao i prijevoz, uz idealne vremenske uvjete, zasađeno je 1000 sadnica smrče. Kompletnu akciju sadnje koordinirali su nastavnici Bojana Pintarić Avdagić, Elvedin Karahodža, Dario Pintarić i Naser Gegić.

 

 U Plavoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otvoren je Peti međunarodni dječiji kongres u organizaciji Udruženja “Djeca stubovi svijeta “, a pod pokroviteljstvom Evropske unije u Bosni i Hercegovini.Više od 15 godin sarađujemo sa ovom organizacijom aktivnim učešćem na svim Kongresima. Ovaj je posebno važan, jer su vrijedni učenici škole uradili sve pripreme kako bi i ovaj Kongres bio uspješan i produktivan.
Od 18. do 22. novembra, učesnici Kongresa će na odvojenim radnim stolovima razmatrati teme: „Etika poslovanja – Stop korupciji“, „Ja, učenik, moj korak u Evropsku uniju“, „Moral, znanje – dar, dug domovini“, „Ubojito sredstvo u džepu maloljetnika“ i „Respekt prema roditeljima i starijim osobama“.
Cilj je da Kongresa je ukaže porukama mladih na potrebu njegovanja univerzalnih ljudskih vrijednosti, na prava mladih, na kojima počiva budućnost društva i da vlastitim primjerom i marljivim zalaganjem podsjećaju na vrijednosti lijepog odgoja, obrazovanja i na savremene vrednote, jer čovjek u svakoj situaciji treba da ostane – čovjek.
-Mi, mladi, aktivno ćemo tragati za odgovorima na pitanja definisana u temi i podtemama Kongresa – poručili su učesnici.
Kongres je otvoren čitanjem povelje Udruženja a među voditeljima je i naša učenica Selma Đonlagić. Centralna tema Kongresa je „Etika u filozofiji življenja – borba za čovjeka u ljudskom biću“.
Kongres je otvorio prof. Marko Brkić riječima da je dijete „nešto što smo svi mi, što nas povezuje“ te podsjetio na davne riječi jednog crnog američkog pastora da je njegova vizija svijeta okruženje u kojem njegova djeca neće biti promatrana po boji kože, već po njihovoj osobenosti i karakteru.
Predsjednica Udruženja „Djeca stubovi svijeta“ Fatima Hukić poručila je učesnicima da dostojanstveno koračaju ka prosperitetu, istini i drugim univerzalnim vrijednostima jer odrasli, kako je dodala, vjeruju u njih. Kazala je mladim učesnicima da se bore za prosperitet svakog djeteta te istrajavaju da sadašnja i buduća naučna dostinuća budu na dobrobit čovječanstva.
Budući da je Kongres organiziran u partnerstvu s Evropskom unijom u BiH, učesnicima se tokom otvorenja obratila i Jamila Milović – Halilović, glasnogovornica Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH.
Smatra da je Udruženje „Djeca stubovi svijeta“ fantastičan primjer jedinstva temeljenog na univerzalnim vrijednostima. Podsjetila je na aktuelno obilježavanje 30. godišnjice od ustanovljenja Konvencije o pravima djeteta, dokumenta koji svakom djetetu omogućava da bude dijete, da ima pravo na zdravstvenu zaštitu, priliku za obrazovanje i na slobodno izražavanje.
-Vi ste budućnost, potencijal ove zemlje, to nije fraza – poručila je ona mladim učesnicima Kongresa i podsjetila da Bosna i Hercegovina treba da ispuni još mnogo uvjeta na putu ka Evropskoj uniji.
Učenicima su se obratili i drugi gosti među kojima je bio prof. dr Mustafa Ishanović i predstavnik Platforme za progres prof. dr Mirsad Hadžikadić. Kongres će trajati do petka 22.11. kada slijede zaključci radnih stolova i prezentiranje poruka djeci svijeta koje će biti upriličeno u sjedištu Evropske unije u BiH.
Učenici koji predstavljaju našu školu su: Đonlagić Selma- moderator, voditelj Kongresa, Ćurtić Hanan (moderator- tema: „Ubojito sredstvo u džepu maloljetnika“), Bašalić Adna (moderator- tema: „Ja, učenik, moj korak u Evropsku uniju“), Totić Ajla (moderator- tema:“Korupcija“), Nogić Zdravko (moderator-tema: odnos mladih prema starijim), Okanović Haris (zapisničar), Bektić Džana (zapisničar), Agović Nejra – (diskutant), Ahmetspahić Džejna (moderator- tema: „Moral, znanje – dar, dug domovini“), Busnov Almedina (diskutant), Vrabac Eldar (diskutant). Pratioci naše grupe učenika su pedagogica Karapuš Semira i Adnan Bilajac.