Čestitamo, maturanti, na uspješnom završetku srednjoškolskog obrazovanja sa željom da se sjećate najljepšeg doba u životu svih nas!
Ljudi će vas prepoznati na osnovu vašeg učinka, zato je neophodno da se usmjerite na dobre rezultate. Budite ponos naše škole u svim prilikama i svim okolnostima!
Želimo vam puno sreće i uspjeha u budućem životu i radu! Neka srednjoškolska diploma bude samo jedna u nizu onih koje ćete zaslužiti. Sretno, dragi naši maturanti!

   Grupa učenika II razreda, smjer šumarski tehničar, danas su posjetili Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu gdje su Društvo hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, Odsjek za fiziku i Odsjek za hemiju obilježili Međunarodni dan svjetlosti (IDL) naučnopopularnim predavanjem na temu: Svjetlost i svjetlosne tehnologije.
Zahvaljujemo se organizatorima, Društvu hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (DKT KS) i predstavnicima Odsjeka za fiziku, Anesu Kreči, i Odsjeka za hemiju, Lejli Klepo, na druženju i saradnji.
U pratnji učenika bila je profesorica Hemije Maida Haskić.

 

 

 Prostorije naše škole danas su posjetili novinari redakcije Nova BH i razgovarali sa našim maturantima. Sara Omanović, učenica IV-h, i Arnes Jeleč, učenik IV-f, osvrnuli su se na proteklo srednjoškolsko obrazovanje ističući koliko ih je osnažilo i upotpunilo na svom životnom putu. Podijelili su sa novinarima svoje namjere i želje ka ostvarenju svoga cilja, vjerujući da sve što su u našoj školi naučili će im koristiti tokom sudija ili budućeg zaposlenja. Žele odabrati studij koji ima dobru organiziranost, više prakse, bolje poznavanje rada na računaru, upotrebu stranog jezika, bolju povezanost univerziteta s ostalim zemljama, ali im je, također, važno da njihov odabir bude deficitaran. 
Hvala novinarima Nove BH kao i našim vrijednim maturantima.