Svjedoci smo kako muzeji danas imaju sve manje posjetilaca i kako gube na vrijednosti i značaju. Portal Hocu.ba i Munja su pokrenuli projekat u saradnji sa srednjim školama Kantona Sarajevo pod nazivom "Muzejske priče". Cilj projekta je poboljšanje promocije muzeja, ukazati na važnosti očuvanja muzejske građe, te poticanje mladih ljudi da češće posjećuju muzeje. Našu školu predstavlja učenica Aida Selimović, koja ima zadatak približiti i upoznati mlade sa radom muzeja osmišljajući nove principe djelovanja.

 

 

 

 

Danas je profesorica Selvira Mašnić u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava/Građansko obrazovanje sa svojim učenicima 3- F,E realizirala nastavnu jedinicu Europska unija. Tokom predavanja sa učenicima je razgovarala šefica Odjela za komunikacije i glasnogovornik Delegacije Europske unije i EUSR-a Jamila Milović Halilović o ulozi Evropske unije u BiH, te o projektima Evropske unije sa fokusom na mlade.

Zahvaljujemo se instituciji koja je spremna prenijeti adekvatna znanja o ozračju Evropske unije..

 

 

  

 Učenici III-H odjeljenja posjetili su Umjetničku galeriju BiH gdje je bila upriličena izložba "Berninijeva škola i rimski barok" koja predstavlja čitav spektar slikarskih žanrova i stilova koji su definirali estetiku baroka. Osim alegorijskog i mitološkog slikarstva, ova izložba nudi amblematske primjere različitih žanrova, omiljenih naručiocima umjetnina tog doba, uključujući portret, pejzaž i nacrte za velike dekorativne freske, namijenjene duhovnom uzdizanju vjernika. U pratnji učenika bila je profesorica Senka Ivković-Bešić.