Danas je u direkciji kompanije BH Telecom d.d. potpisan Ugovor o donaciji koji je uslijedio nakon prošlogodišnjeg Javnog konkursa za dodjelu donacija, a na koji se prijavila i JU srednja škola za okoliš i drvni dizajn. 
Ugovor podrazumijeva uplatu novčanih sredstava školi sa namjenom za nabavku IT opreme u vrijednosti od 3.000 KM. 
Jedna od društveno najodgovornijih kompanija je i ovaj put pomogla da obrazovanje ide naprijed. Hvala BH Telecomu na vrijednoj donaciji.