ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI KAO I IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GOD.  možete preuzeti OVDJE.