Na času građanskog obrazovanja / demokratije i ljudska prava, sa profesoricom Selvirom Mašnić u online okruženju učenica III-Š, Ema Pirić je snimila video prezentaciju o tome kako ispravno ispuniti glasački listić. 

 

{facebook}

}